Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je na seji dne 21.12.2009 potrdil poslovni načrt družbe za leto 2010, ki predvideva 14,4 milijona ton ladijskega pretovora, kar je 9% več od pričakovanega ladijskega pretovora v letu 2009, ko naj bi ta znašal 13,3 milijona ton.

Rast prometa je načrtovana na vseh profitnih centrih, na nekaterih terminalih pa predvidevajo enak pretovor kot v letu 2009 (terminal za les, terminal glinica, terminal tekoči tovori).

Za leto 2010 predvidevamo poslovne prihodke v višini 116,5 milijona €, kar je 7% več od predvidenih v letu 2009, ko naj bi ti znašali 108,5 milijona €. Stroški poslovanja bodo dosegli 107,9 milijona € (v letu 2009 so ocenjeni na 97 milijonov €), kar pomeni, da bodo za 4 odstotne točke rasli hitreje od rasti poslovnih prihodkov. Na rast stroškov bodo vplivali predvsem višji načrtovani stroški amortizacije in vzdrževanja, kot posledica intenzivnih investicij v pristaniško infrastrukturo v preteklih letih.

Ob upoštevanju finančnega dela ter davka od dobička bo čisti poslovni izid poslovnega leta 2010 znašal 9,1 milijona € oz. 20% več kot v letu 2009. Pri tem velja opozoriti še na posledice prevrednotenja določenih naložb, vendar so postopki cenitev še v teku.

Še naprej bomo zasledovali cilj rasti dobičkovnosti poslovanja, kar ob zmernih stopnjah rasti prihodkov zahteva učinkovito obvladovanje stroškov. Realizirali bomo 34,4 milijona € poenostavljenega denarnega toka (EBITDA), ki bo v letu 2009 nižji in bo znašal 32 milijonov €.

V letu 2010 bomo zaključili nekatere že začete naložbe, kot na primer: terminal za alkohole, zapolnitev lagun v zaledju prvega pomola, cestne navezave na nov vhod. Za nove naložbe, namenjene krepitvi dolgoročne konkurenčnosti posameznih terminalov in pristanišča pa bomo v letu namenili 35,8 milijona €. Najpomembnejše in največje med njimi bodo: terminal za alkohole, obnova kondicioniranega skladišča, notranji in zunanji kamionski terminal ob novem vhodu, gradnja 12. veza, poglabljanje morskega dna in druge vzdrževalne aktivnosti.