Luka Koper je kompleksen poslovni sistem, v katerem pomembno vlogo igrajo tudi dobavitelji najrazličnejših proizvodov in storitev. Da bi nagradili trud tistih dobaviteljev, ki najbolj izstopajo, smo 26. februarja 2009, sicer že osmo leto zapovrstjo, podelili priznanja »Naj dobavitelj«. Strokovna komisija se je v preteklem mesecu lotila zahtevnega ocenjevanja preko sto podjetij, ki vsaka na svoj način pripomorejo k uspešnosti Luke Koper. K ocenjevanju uspešnosti dobaviteljev nas sicer zavezuje tudi sistem poslovne odličnosti. Na področju tehničnih storitev se je v minulem letu najbolj izkazalo podjetje Varmig d.o.o. iz Kopra, ki skrbi za vzdrževanje delovnih strojev in ostale opreme. Na področju proizvodov pa so ocenjevalci največ točk podelili podjetju Regeneracija d.o.o. iz Lesc, ki dobavlja zaščitne premaze ter barve. V kategoriji pristaniških storitev je največ točk zbrala družba Schtor d.o.o. iz Kopra, na področju pristaniških naložb pa gradbeno podjetje CM Celje d.d., ki je gradilo podaljšek prvega pomola in ureditev zalednih površin. Za vse nagrajence velja visoka kakovost proizvodov ter hitra odzivnost in prilagodljivost.