Iz pomorstva izhaja rek, da je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Luško dopolnilo k temu bi lahko bilo, da je veriga v resnici močna toliko, kot so hitri tisti, ki jo nameščajo, podkovani tisti, ki izdelujejo rezervne člene, natančni tisti, ki verigo servisirajo in skrbni tisti, ki urejajo dostop do te verige. Zato je luška veriga zelo močna.

Že deveto leto zapored smo zato iskreno čestitali dobitnikom priznanj, ki so v preteklem letu svoje delo opravljali še posebej dobro, celo vzorno. Tudi zaradi njihovega prispevka je Luka Koper lahko zanesljiv partner za kupce in ohranja konkurenčen položaj na trgu.
Sistem poslovne odličnosti nas obvezuje, da enkrat letno ocenimo uspešnost dobaviteljev, zato je strokovna komisija v februarju ocenila skupaj 110 različnih podjetij.

Zmagovalci v štirih področnih kategorijah so:

Najboljši dobavitelj za področje tehničnih storitev: Prototip CC d.o.o.
Najboljši dobavitelj za področje proizvodov: Metalna – SRM d.o.o.
Najboljši dobavitelj za področje pristaniških storitev: NEDJO d.o.o.
Najboljši dobavitelj za področje naložb: Luka Koper INPO d.o.o.

Še posebej v preteklem letu so se nagrajenci izkazali kot fleksibilni, korektni in kvalitetni dobavitelji proizvodov, storitev, naložb in izvajalci pristaniških storitev.

Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo!