V egiptovski prestolnici je prejšnji teden potekal Dan Luke Koper. Udeležba in zanimanje sta bila v primerjavi z lanskim letom, ko smo tak dogodek organizirali prvič, veliko večja. V zadnjem letu pa se je za več kot tretjino povečal tudi pretovor skozi koprsko pristanišče predvsem na račun uvoza kontejnerjev z lahkopokvarljivim blagom. V letu 2015 smo jih pretovorili 5.300 (od teh jih je bilo 1.100 z grozdjem), kar je skoraj polovica več kot v letu 2014. Povečal  se je tudi pretovor krompirja in jabolk. Poleg hitropokvarljivega blaga potujejo preko Kopra v uvozni in izvozni smeri  tudi znatne količine drugega blaga kot je les, papir, celuloza, avtomobili ter raznovrstno blago v kontejnerjih.   

Kot je povedal tamkajšnji vodja sektorja za pomorski promet Tarek Ghoneim, je koprsko pristanišče ena najpomembnejših vstopnih točk za njihove kmetijske izdelke, ki so namenjeni v Evropo. Egipt namreč velja za enega največjih izvoznikov sadja in zelenjave v svetu, zato smo na predstavitvi izpostavili predvsem odlične kontejnerske povezave s Koprom. »V zadnjem letu smo pridobili nove ladijske povezave, ki omogočajo, da je Luka Koper veliko bolje povezana z egiptovskimi pristanišči, za kar smo si prizadevali že vrsto let. To je priložnost, ki jo moramo izkoristiti«, je ob tem povedal predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić.

Predstavniki egiptovskih združenj izvoznikov so Luko Koper pohvalili predvsem zaradi hitre odpreme blaga in dobrega sodelovanja s pristaniško skupnostjo. Ob tem so izrazili željo po krepitvi sodelovanja in v ta namen se dogovorili za obisk koprskega pristanišča in zalednih trgov v jeseni.