Spoštovane sodelavke in sodelavci,

včeraj smo od Sindikata žerjavistov pristaniške dejavnosti Luka Koper prejeli sklep o začetku stavke, in sicer 22.2.2011, ob 6. uri. V nadaljevanju objavljamo povzetek njihovih zahtev:

·          zahteva po zaposlitvi dodatnih žerjavistov zaradi zagotovitve varnosti in zdrvja pri delu (zaradi povečevanja obsega dela),
·          zagotovitev varnega opravljanja dela pri vožnji traktorjev, ki nimajo ustreznega zavornega sistema,
·          zagotovitev ustreznih varnostnih razmer, zaradi vse pogostejših delovnih nesreč, 
·          zvišanje nadomestila zaradi težkih delovnih pogojev za delovno mesto žerjavista in voznika kombiniranega vozila ter delovodje in skladiščnika II na PC Generalni tovori (OE sadje),
·          spoštovanje zakonodaje in kolektivne pogodbe pri odrejanju dela preko polnega delovnega časa,
·          odprava zamud pri napredovanju, 
·          odprava neenakopravnega ocenjevanja, 
·          sestavljanje pravilnih tedenskih razporedov,
·          izplačilo nadomestila delavcem NŽT na dan praznika (ne glede na delo v turnusu),
·          uvedba kontrole urnika delavcem IPS na enak način kot to velja za ostale zaposlene.

Vodstvo družbe bo stavkovne zahteve preučilo in nanje odgovorilo. Ugotavljamo pa, da se kljub napovedi stavke na kontejnerskem terminalu nadaljuje neupravičena manjša produktivnost dela od pričakovane, kar terminalu povzroča resne organizacijske težave, družbi pa poslovno škodo zaradi pritožb strank. Proti ugotovljenim kršitvam bomo dosledno ukrepali.  

Spoštovani, 

tisti, ki skrbno spremljate razmere v družbi in delo uprave ste nedvomno opazili spremembe, napredek in obetavne poslovne rezultate. Na žalost ukrepi, ki smo jim priča, postavljajo vse te dosežke na kocko. V tem trenutku je nemogoče napovedati, kakšne bi lahko bile posledice napovedane stavke. Glede na strukturo stavkajočih lahko pričakujemo blokado pristanišča. Vodstvo družbe bo zato naredilo vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti interese družbe.

Vodstvo družbe Luka Koper, d.d.