Služba za varovanje morja Luke Koper je dobila prvo lastno ekološko plovilo za intervencije v primerih onesnaženja morja.  Kormoran, specialni čoln tipa Gabbiano, je dolg 7,7 metrov, ima motor z močjo 70 konjskih sil ter opremo za sanacijo onesnaženj manjšega obsega.

Službo za varovanje morje smo v Luki Koper ustanovili leta 2006 in opravlja storitve v zvezi s preprečevanjem in odpravo posledic onesnaževanja morja na območju pristanišča ( skladno s pogodbo med Vlado RS in Luko Koper).  Trenutno izvajajo intervencije na morju plovila tržaške družbe Crismani, s katero ima Luka Koper sklenjeno pogodbo. S posodobitvijo luške službe, pa bo ta v celoti prevzela vse naloge varovanja morja in ukrepanja ob nezgodah. Prizadevamo si tudi za pridobitev koncesije za opravljanje obvezne javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na območju celotnega slovenskega morja. V ta namen bomo v prihodnje nabavili še tri plovila. Večji delovni čoln Omnia Nautica dolžine 10,6 m bo v Luko prispel še v tem mesecu. Pripravljamo že naročilo za ekološko plovilo tipa Gabbiano 10. Poleg tega je že stekel tudi postopek za nabavo ladje dolžine od 15 do 21 m, z vso potrebno opremo za posredovanje na morju.