Z vstopom v leto 2022 je Luka Koper naredila nov korak v smeri digitalizacije procesov v pristanišču. S povečanjem pretovora kontejnerjev je nastala tudi vedno večja potreba po uporabi novih rešitev na področju digitalizacije in optimizacije procesov, kot je sistem za optično prepoznavanje znakov OCR (Optical character recognition) za železniški prevoz kontejnerjev na terminal.

Ta sistem je sestavljen iz kovinskega portala in strojne ter programske opreme, s pomočjo katere je možno zaznati številke kontejnerjev in vagonov, morebitne poškodbe in specifične oznake za nevarne tovore. Z novo pridobitvijo bo v kratkem možno zabeležiti vse informacije o tovoru v digitalni obliki. To bo omogočalo pohitritev vstopnih in izstopnih postopkov, zmanjšanje tveganj za poškodbe delavcev na terenu ter pohitrilo sam delovni proces.

Nabava in postavitev OCR sistema sta del projektnih aktivnosti EU projekta COMODALCE. Namen projekta je povečanje sodelovanja med deležniki (pristanišča, železniški operaterji in terminali) v multimodalnem tovornem prometu v Srednji Evropi z uporabo inovativnih informacijskih sistemov. Projekt se bo zaključil marca letos, trajal pa je tri leta. V sklopu pilotne aktivnosti je Luka Koper poskrbela za razvoj naložbe za optimizacijo uporabe železniškega omrežja znotraj pristanišča z namenom pohitritve in racionalizacije izmenjave podatkov. Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira omenjene projektne aktivnosti v višini 85 %.