To pomeni, da s podbijanjem železniških pragov izvajajo popravke nivoja tirov in jih po potrebi tudi smerno teer višinsko regulirajo. Tako letno popravijo in višinsko regulirajo okoli 4.000 metrov tirov in 14 kretnic. 
Luka Koper Inpo, ki po pogodbi z matično družbo vzdržuje železniško omrežje in izvaja novogradnje, je za ta dela slabo opremljena. Za podbijanje železniških pragov uporabljajo električna in bencinska ročna kladiva, kar je zamudno, zahteva veliko število delavcev, povzroča visoke stroške, daljše čase popravil in s tem daljše zapore prometa, pa tudi višje stroške vzdrževanja kladiv. Zaradi negativnih vplivov vibracij kladiv na človeško telo so morali zaradi varovanja zdravja še dodatno uvesti omejitve na delu. Za višinsko in smerno regulacijo tirov pa so morali najemati storitve Slovenskih železnic (SŽ), zato so se odločili za nabavo novega stroja. Vodja tehničnega področja v Inpu Predrag Dabič: »Po pridobitvi več ponudb in po definiranju potreb za nov stroj smo se odločili za nabavo podbijalke Unimat Junior 08-8 proizvajalca Plasser&Theurer, ki ima poleg sistema za podbijanje tirov tudi sistem za višinsko in stransko regulacijo tirov ter merilno napravo. Njegova medosna razdalja je 7 metrov, dolžina 10,4 metra, masa pa 23 ton. Zanj moramo pridobiti še obratovalno dovoljenje, varnostnega spričevala pa ni potrebno dopolniti.« 
Zanimivo je, da je nova podbijalka majhna, na SŽ imajo veliko večje. Njeno delovanje je avtomatizirano. Upravljavec stroja mora narediti le predhodne meritve tirov in podatke vnesti v računalnik stroja, ki nato sam regulira višino in bočno razdaljo tirov. 
Čas do pridobitve obratovalnega dovoljenja so v Inpu pametno izkoristili. V marcu se je skupina delavcev Inpa izobraževala, ko pa je stroj prišel na začetku aprila v Luko, so začeli praktično usposabljati pod mentorstvom inštruktorja, ki ga je priporočil dobavitelj. Z njim lahko že delajo na industrijskih tirih, ne more pa delati na javni infrastrukturi. Predrag: »Za pridobitev obratovalnega dovoljenja so potrebni dolgotrajni postopki, urediti je potrebno cel kup dokumentov in narediti oceno tveganja.«