Za delo na ladjah smo naročili dve večji in zmogljivejši kontejnerski dvigali (STS), dimenzije super post-panamax, s katerima bomo lahko izvajali delo na kontejnerskih ladjah kapacitete do 14.000 TEU. Obstoječa štiri post-panamax dvigala, s katerimi pretovarjamo ladje kapacitete do 8.000 TEU, dosegajo namreč le do 18. širine ter 9. višine kontejnerjev nad ladijskim krovom, med tem ko bosta novi dvigali omogočali delo na ladjah s širino do 24 kontejnerjev oziroma 11 kontejnerjev višine. Novi super post-panamax dvigali bosta začeli obratovati predvidoma junija 2017.

Poleg obalnih kontejnerskih dvigal (STS) smo naročili tudi dve RMG dvigali (mostna dvigala na tirnicah), ki bosta namenjeni nakladanju/razkladanju kontejnerjev na železniške vagone. Podaljševanje dveh obstoječih tirov na kontejnerskem terminalu ter izgradnja treh novih je že v teku.

Konec prihodnjega leta pa bomo na skladiščnih površinah kontejnerskega terminala uporabljali sedem novih E-RTG dvigal (mostna dvigala na pnevmatikah). Posebnost teh dvigal je, da za obratovanje koristijo električno energijo iz omrežja, kar zagotavlja manjšo obremenitev okolja z izpusti plinov in hrupa.

Promet na kontejnerskem terminalu se iz leta v leto povečuje. V prvih devetih mesecih leta smo tako pretovorili 590.270 TEU, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. To je posledica globalnega trenda kontejnerizacije, saj vse več blaga potuje v zabojnikih. Ker ladjarji, pri iskanju ekonomije obsega na posamezno prevoženo enoto naročajo večje ladje, se morajo tudi pristanišča, če želijo ostati konkurenčna, temu prilagoditi. V Luki Koper bomo tako samo v kontejnerski terminal v naslednjih petih letih vložili 235 milijonov evrov in tako poskušali ohraniti primat največjega kontejnerskega terminala v Jadranu po letnem pretovoru kontejnerjev.