Avtomobili so ena od strateških blagovni skupin v Luki Koper, kar jo uvršča v vrh avtomobilskih terminalov v Sredozemlju. S ciljem povečevanja skladiščnih zmogljivosti za vozila in konkurenčne prednosti sta trenutno v pristanišču dve gradbišči, ki se jima bo kmalu pridružilo še tretje. Izbor izvajalca del za izgradnjo garažne hiše oziroma za izvedbo druge A faze skladiščnega objekta za avtomobile je postal namreč pravnomočen. Garažno hišo bo gradilo podjetje GIC GRADNJE d.o.o. s poslovnim partnerjem PRO – CONCRETE d.o.o.

Nova garažna hiša bo imela zmogljivost 6.000 parkirnih mest, kar bo omogočilo povečanje letnega pretovora za okoli 162.000 avtomobilov. Z izgradnjo garaže bomo ustregli čedalje večjemu povpraševanju strank po pokritih skladiščnih površinah, hkrati pa bomo povečali enkratno skladiščno kapaciteto in izboljšali interno logistiko pri pretovoru avtomobilov.

Sicer pa sta v sklopu povečanja zmogljivosti avtomobilskega terminala v teku še dva projekta: izgradnja priveza za ro-ro ladje (ladje za prevoz vozil) v tretjem bazenu in nova skupina železniških tirov v zaledju tretjega bazena.

Avtomobilski terminal Luke Koper je v minulih letih postal eden najpomembnejših v Evropi in sodi med največje v Sredozemlju. Po podatkih iz leta 2018 je Koper še vedno med prvimi tremi evropskimi pristanišči v Sredozemlju. 

   

 

Pristanišče

Uvoz

Izvoz

Skupaj*

I18/17

Zeebrugge, Belgija

1.310.743

1.520.525

2.831.268

100

Bremerhaven, Nemčija

650.000

1.530.000

2.180.000

99

Antwerp, Belgija

563.748

732.429

1.296.177

105

Barcelona, Španija

265.244

544.974

810.218

97

Valencia, Španija

314.929

505.292

820.221

103

Koper, Slovenija

326.490

427.919

754.409

102

           

*število vozil

VIR: ESPO, spletne strani pristaniških uprav