Na upravni enoti Koper bo do 21. julija javno razgrnjena dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo RO-RO privezov v tretjem bazenu koprskega pristanišča. Gre za projekt, ki je razdeljen v dve fazi. Že v prihodnjem letu bomo v okviru prve faze pričeli graditi privez na severnem delu tretjega bazena (skica spodaj), ki ga bo Luka Koper uporabljala za privezovanje ladij za prevoz avtomobilov. Ladje bodo s krmo naslonjene na novozgrajeno armiranobetonsko ploščo, z bokom pa na pet odbojnikov, ob katerih bo tudi mostiček za peš dostop privezovalcev. Severna stran odbojnikov bo namenjena plovilom Slovenske vojske, ki bodo tako končno dobila stalen privez in to v bližini ankaranske kasarne. 

Novi RO-RO privez bo razbremenil promet v prvem bazenu, kjer so predvidene obsežne investicije za potrebe kontejnerskega terminala. Poleg tega bo novi privez bliže površinam, ki so namenjene skladiščenju avtomobilov, kar bo skrajšalo transportne poti od ladje do skladišča ter s tem zmanjšalo operativne stroške in obremenitev okolja. 

Druga faza, ki predvideva dograditev in posodobitev obstoječega RO-RO priveza v tretjem bazenu, bo aktualna po letu 2020.