Obrnili smo se na vodjo projekta, ki so mu nadeli delovni naslov Utrjevanje in asfaltiranje dela deponije DES 4 na Evropskem energetskem terminalu, Igorja Bertoka: »Na terminalu skladiščijo premog na deponiji, katere površina je bila izdelana iz kamnitega drobljenca. Zaradi tehnologije nakladanja premoga z deponije na vagone, je prihajalo do mešanja premoga s tem drobljencem. Nekatere stranke so zahtevale preprečitev kontaminacije, tj. mešanje premoga z drugimi materiali, zato smo se odločili, da bomo ta del deponije asfaltirali. S tem ne bomo samo ustregli pričakovanjem strank, temveč bodo poslej lahko deponijo tudi lažje čistili, tako je vsa zadeva zdaj dosti boljše rešena. 
Poleg tega so bila prej tla deponije ukrivljena, zaradi neenakomernega posedanja in rednih izkopov s težkimi stroji, tako da smo del deponije v dolžino 110 metrov že lani asfaltirali, letos pa še površino srednjega dela južne deponije velikosti skoraj 22.000 m2, kar pomeni 300 metrov dolžine pri cca. 75 metrih širine. Gre za tisti del deponije, ki je odprt proti tirom od zaščitne zavese od vagonske nakladalne postaje do drugega zaprtega dela deponije. Med severnim delom deponije proti Ankaranu in južnim delom proti tirom pa je brežina, ki je v bistvu nasip za kombinirani stroj, in tudi ta del nasipa smo asfaltirali po celi dolžini. 
Projekt za izvedbo je pripravil Opi Inter. Sama izvedba del je bila kar zapletena. Najprej so morali namreč odstraniti ves tovor na deponiji in tla poglobiti za približno meter. Del izkopanega materiala smo odložili na deponijo rabljenih vozil zraven deponije premoga. Nato smo tla zravnali in položili geosintetik oz. filc, ki prepreči uhajanje grobega materiala, prepušča pa vodo. Nanj smo položili nov kamnit material v debelini dobrih 40 cm. To je bila prava reciklaža, saj smo odkopani material pomešali z novim in ga utrdili. Nanj smo nasuli še tampon s cementnim vezivom in ga utrdili na debelino 20 cm. Na vrh smo položili še asfalt debeline 16 cm. 
Ker gre za veliko površino, smo morali urediti še odvodnjavanje. S celotnega dela deponije bo voda odtekala na eno točko ob robu asfalta, tako da jo bomo lahko od tam črpali v cev, ki poteka vzdolž vagonske nakladalne rampe vse do jaška meteorne kanalizacije.«