Pred dobrimi desetimi leti smo področje TRT 10, ki se nahaja v zaledju drugega pomola ob centralni čistilni napravi, uredili za parkirišče za avtomobile tako, da smo ga utrdili z gramozom oz. v tamponski izvedbi, pozneje smo še asfaltirali dovozne poti. Tedaj ni bilo drugih zahtev strank po drugače urejenih parkiriščih. V zadnjih mesecih pa je bilo vse več predlogov, pravzaprav že kar zahtev strank avtomobilskega terminala, da mora biti skladiščna površina v celoti asfaltirana. 
Igor Bertok s Področja investicij, ki je vodil projekt asfaltiranja površin TRT 10 za PC Terminal za avtomobile, nam postreže s podatkom, da obsega to področje 24.300 m2. »Zdaj smo še ta skladiščna polja asfaltirali, obenem smo še uredili odvodnjavanje in ga priklopili na obstoječo meteorno kanalizacijo, uredili smo padce, izrisali smo skladiščne bokse in talne oznake. Izvajalec del je bilo Cestno podjetje Gorica iz Nove Gorice. Z deli smo imeli nekaj težav zaradi slabega vremena, ampak zdaj je to zaključeno.« 

Tehnolog s terminala Borut Marsič nam potrdi, da je povečanje asfaltiranih površin pomembna pridobitev: »Da morajo biti vsa vozila skladiščena na asfaltiranih površinah, je danes praktično zahteva vseh proizvajalcev. Tako namreč preprečimo možnost poškodb vozil v podvozju, na spojlerjih in na spodnjem robu vrat, posebno ko vozijo eden za drugim. Zdaj smo pridobili 1.400 novih asfaltiranih parkirnih oz. skladiščnih mest. Dodatne asfaltirane površine so seveda zelo pomembne za naše stranke, predvsem pa bo zdaj lažje iskati vozila po mikrolokacijah zaradi novih talnih označb. Do konca leta bomo na tem območju asfaltirali še nekaj manj kot 10.000 m2 površin, v zaledju večnamenskega terminala, na površini TRT 6 oz. ob kanalu 8-8 pa nas čaka še asfaltiranje novih 22.400 m2 površin.« 

Terminal za avtomobile nenehno izpolnjuje standarde proizvajalcev, poleg tega pa je vsaka takšna pridobitev za izboljšanje njegovih storitev zanj dobra popotnica pri ohranjanju starih poslov in pridobivanju novih, tudi tistih najbolj zahtevnih strank, nam potrdita naša sogovornika.