Pričeli smo z izgradnjo skladiščne površine v zaledju 7. C veza na kontejnerskem terminalu. S to investicijo, ki jo je projektant poimenoval dilatacija 2 in 3, bomo pridobili dodatnih 6.840 m2 površin za skladiščenje 672 TEU kontejnerskih enot v štiri višine ter površino za odlaganje ladijskih pokrovnic ob 7. C vezu. To nam bo omogočalo tudi izboljšanje prometne ureditve, saj bodo s terminalskimi vlačilci lahko na obalo dostopali po robu obale neposredno pod dvigalo. Za izgradnjo novih površin bomo do globine 50 metrov, kjer se nahaja nosilni sloj tal, zabili 273 pilotov.