Na terminalu so že več let čakali na potrditev naložbe za ureditev razsvetljave na VNT. Kako so se pri takšnem prometu znašli brez razsvetljave, ko so morali vozila pretovarjati v temi, smo vprašali tamkajšnjega tehnologa Boruta Marsiča: »Na privezu smo namestili dodatne reflektorje, nekako smo si morali pomagati. Zdaj je to končno rešeno. V povprečju znaša dnevni pretovor 60 kamionov z vozili, to pomeni lahko samo 20, lahko pa tudi 100 vozil dnevno. V večini primerov kamioni vozila tudi naložijo, kar pomeni še dodatne operacije.« 

Projekt ureditve razsvetljave na večnamenskem terminalu, ki ga je vodil David Dolher s področja investicij, je stekel v januarju letos, zaključili so ga v aprilu. Dokumentacija zanj je bila izdelana že lani, zato ga prištevamo k lanskim naložbam. 

»Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu predpisuje delodajalcu, da mora zagotoviti primerno osvetljenost delovnih mest. Delovna mesta, na katerih delavci opravljajo dela z večjimi vidnimi zahtevami, pa mora delodajalec opremiti z dodatno lokalno razsvetljavo. Površina skladišča, ki smo ga osvetlili, znaša približno tri hektare,« pojasni David 

Že pri zasnovi projektne rešitve so morali upoštevati pogoje Uprave RS za pomorstvo, da razsvetljava ne moti ladij pri vplutju oz. da ne moti signalizacije pokrite smeri, ki je vodilo ladjam za vplutje v bazen 3. Zato so pripravili protokol, da se po potrebi za čas vplutja izklopi daljinsko samo del reflektorjev na južnem stolpu, ki bi lahko motili signalizacijo. 

David pove, da ima vsak svetilni stolp na vrhu košaro s 16 reflektorji. Osem reflektorjev ima moč 1000 W, sedem po 600 W, eden pa 400 W. Osem najmočnejših služi za delovno razsvetljavo, najšibkejši pa služi za nočno osvetlitev stolpa, za njegovo vidnost. Glede na zahteve delovnega procesa smo za večjo energetsko učinkovitost uporabniku omogočili dva nivoja osvetlitve celotne površine. »Razsvetljavo lahko upravljamo ročno na samem stolpu in pa daljinsko preko centralnega nadzornega sistema za razsvetljavo preko SCADA aplikacije, ki je nameščena na računalnikih v operativno-dispečerskem centru Terminala za avtomobile. Daljinsko upravljanje razsvetljave omogoča tudi, da po končanem delovnem procesu z enega mesta izključimo vso razsvetljavo in tako ne obratuje po nepotrebnem.« 

Že pri zasnovi te naložbe so upoštevali vse varnostne in ekološke zahteve. David: »Električno inštalacijo smo naredili tako, da omogoča zajem in izvoz podatkov o porabljeni električni energiji posameznega stolpa na sistem ciljnega spremljanja rabe energije. Posebnost novih svetilnih stolpov je tudi ta, da so opremljeni s fiksnim vzpenjalnim varovalnim sistemom, torej nima klasične hrbtne zaščite, s čimer je varnost pri vzpenjanju na stolp in spuščanju z njega večja. Reflektorji so opremljeni z zaslonko, tako da svetijo navzdol in ne v nebo, s čimer preprečujemo tudi svetlobno onesnaževanje.« 

Izvajalec del je bil INPO s podizvajalcema Adriaingom za gradbena dela in Varmigom, ki je stolpe dvignil. 
Sonja Kranjec