V četrtek, 9.7.2009, je predsednik uprave dr. Gregor Veselko na novinarski konferenci predstavil poslovanje družbe v zadnjem obdobju ter ukrepe za izboljšanje rezultatov. Ladijski pretovor se je namreč v obdobju januar – junij 2009 zmanjšal za 20 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani. Kljub temu smo boljše rezultate od lanskoletnih dosegli na področju tekočih tovorov (+36%) ter na področju tovorov lesa (+12%). V primerjavi z načrtovano količino za prvo polletje pa se tema dvema tovoroma pridružuje še terminal za sadje (+68%) in terminal za naftne derivate (+19%). Avtomobilov smo našteli 140.064 oziroma pol manj kot lani in za tretjino manj od načrta. Kontejnerjev je bilo v prvem polletju 165.220 TEU, kar je 3% manj od lani ter 3% več od načrtov. Poslovni prihodki v obdobju januar – maj 2009 so bili za 10% manjši v primerjavi z istim obdobjem lani.  Stroški poslovanja so se v omenjenem obdobju zvišali za 4%, predvsem zaradi podpisa kolektivne pogodbe in posledično višjih stroškov dela ter zaradi amortizacije, ki je posledica intenzivnih vlaganj. »Luka Koper se je znašla v občutljivem obdobju. Gospodarska kriza, pretekle odločitve in notranja nesoglasja so nedvoumno vplivale na njeno poslovanje. Kljub temu stanje ni brezupno. Z dobro premišljenimi ukrepi bomo družbo sanirali«, je povedal Veselko, ki se je takoj po prevzemu funkcije lotil optimizacije stroškov, racionalizacije nekaterih delovnih procesov ter tržnih aktivnosti. Prihranili bomo pri  storitvah zunanjih izvajalcev, pri najemninah za zemljišč, ki niso nujno potrebna ter pri boljši izrabi delovne sile in opreme. V pripravi je tudi presoja upravičenosti nekaterih tekočih investicij, predvsem investicije v zaledne terminale, novo upravno stavbo ter potniški terminal. V naslednjem obdobju se bomo osredotočili na investicije, ki bodo v kratkem času začele prinašati prihodek – ena od teh je zagotovo ureditev zalednih površin na kontejnerskem terminalu in novi terminal za alkohole na prvem pomolu – gradnja slednjega se je že pričela.