Ob robu obiska članov odbora za obrambo Državnega zbora v 430. mornariškem divizijonu v Ankaranu in po ogledu obeh vojaških ladij v koprskem pristanišču, sta se 9.4. 2014 sestala Minister za obrambo Roman Jakič in predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič. Namen srečanja je bil izmenjav pogledov na bodoče sodelovanje med MORS oziroma slovensko vojsko in Luko Koper.
Beseda je tekla še o načrtih razvoja pristanišča, izgradnji novih pristaniških kapacitet in v tem kontekstu o umeščenosti vojaškega priveza znotraj pristaniške ograje. Minister Jakič in predsednik uprave Luke Koper Gašpar Mišič sta se dogovorila, da pristojne službe v najkrajšem možnem času pristopijo k reševanju tega vprašanja in pripravijo ustrezne rešitve.
Pred tem sta se MORS in Luka Koper že uskladila glede aneksa k pogodbi, ki pri daljši odsotnosti vojaške ladje v pristanišču omogoča nižje stroške priveza za slovensko vojsko. V nadaljevanju pa bomo pristopili k pripravi celovite rešitve za nadaljnje sodelovanje med Luko Koper in MORS, ki predvideva možnost ureditve priveza za vojaška plovila v bazenu 3 in sicer do dokončne izgradnje tretjega pomola.