Nerodna interpretacija besed, izrečenih v pogovoru predsednika uprave družbe Luka Koper, d.d. z novinarko Dnevnika (intervju objavljen 30.4.2007), bi lahko sprožila nesmiselne in škodljive špekulacije, zato vas želimo opozoriti na naslednja dejstva:  1) v državnem lokacijskem načrtu za območje Luke Koper, ki je v pripravi, ni predvidena dejavnost pretovora plina; 2) v poslovni strategiji in v razvojnih planih Luke Koper ni predvidena gradnja plinskega terminala; 3) v območju Luke Koper ni prostih lokacij, ki bi omogočale umestitev objektov za pretovor in skladiščenje plina.


Trditev, da predsednik uprave »informacije« ni zanikal, je brez podlage, saj  sploh ni bilo kakršne koli informacije, ki bi zaslužila resno obravnavo in demanti. Njegovo mnenje, da je pretovor plina dober posel, nedvomno drži, to pa še zdaleč ne pomeni, da se v Luki Koper razmišlja o takšnih načrtih.