V prostorih Morske biološke postaje Piran se je 9. decembra odvijala javna razprava na temo prihodnosti slovenskega morja. »Valovanj« so se udeležili številni ugledni gostje, poleg ministra za okolje in prostor Republike Slovenije, Karla Erjavca, še dr. Marko Pavliha (strokovnjak za prometno in pomorsko pravo), dr. Alenka Malej (vodja MBP), dr. Vlado Malačič (raziskovalec MBP), Robert Turk (Zavod za varstvo narave Piran) ter mag. Boris Marzi, ki je na srečanju predstavljal stališča Luke Koper.
 
Udeleženci so si bili enotni, da gospodarstvo in varstvo okolja drug brez drugega ne moreta sobivati.  V tem kontekstu je Boris Marzi poudaril, da investicije v ekologijo ne predstavljajo stroška podjetij. »Če investiraš v ekologijo, boš preživel, če pospešeno investiraš vanjo, boš zmagovalec« je dodal ter hitro besedo navezal na projekt luškega Ekoparka. Prizadevanja, da bi odpadke spremenili v energijo je pohvalil tudi Marko Pavliha, ki podpira prizadevanja energetsko samozadostnega pristanišča. Robert Turk v tovrstna dobronamerna prizadevanja ne dvomi, se pa sprašuje »ali moramo res v pristanišče pripeljati toliko več ladij, ali prostor to sploh prenese«. V tem oziru je bila kritika naravnana na globalno miselnost o neomejenosti virov, kjer se premalo ljudi zaveda, da »mejo predstavlja končnost planeta«.  
 
V zaključnem delu so se udeleženci strinjali, da je morje za Slovenijo izjemnega pomena. Po mnenju Pavlihe se njegovega potenciala celo premalo zavedamo, resnost svojih namer pa je podkrepil s predlogom preimenovanja prometnega ministrstva v Ministrstvo za pomorstvo in promet.