Dogodek je potekal v okviru projektov GAINN, ki jih sofinancira Evropska Unija v sklopu programa  Instrument za povezovanje Evrope. Iz Luke Koper se je konference udeležil energetski menedžer Goran Matešić.

Na konferenci so obravnavali najpomembnejše ovire pri uporabi utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), stroške, ki so  povezani z oskrbovalno verigo UZP,  možnosti za večje povpraševanje po omenjenem gorivu ter tudi najrazličnejše tehnološke inovacije.

Projekta GAINN sta dva, in sicer GAINN4MOS in GAIN4SHIP INNOVATION. Koordinira ju Fundacion Valenciaport, Luka Koper pa je partner v projektu GAINN4MOS. Cilj obeh projektov je promocija UZP v evropskem delu Sredozemlja in na Portugalskem, saj UZP omogoča učinkovito izpolnjevanje zahtev pri zmanjševanju emisij žveplovih spojin v pomorski plovbi.

Projekti GAINN vključujejo pripravo najrazličnejših analiz, vzpostavitev osnovne infrastrukture za dobavo UZP v pristaniščih, projektiranje ladij na UZP, prilagajanje že obstoječih plovil za UZP ipd. 

Dodatne informacije so na voljo na naslednji povezavi: http://www.gainnprojects.eu/news-and-events/2016/01/gainn-open-conference-lng-as-marine-fuel-the-moment-of-truth/

 

LOGO gainn z obrobo.jpg