Južna Koreja je za nas izredno pomembno tržišče. V lanskem letu smo za to državo pretovorili okrog 1,2 milijona. Generalni tovorov je bilo okrog 250.000 ton, kontejnerjev skoraj 100.000 TEU, avtomobilov pa okrog 90.000.

Južna Koreja je sicer ena od gospodarsko najuspešnejših azijskih držav. Njena industrija, ki temelji na visokih tehnologijah sodi med najhitreje razvijajoče na svetu. Glavne industrijske panoge so tekstilna industrija, industrija jekla, avtomobilska industrija, ladjedelništvo in elektronika. Največja industrijska podjetja pa Samsung Electronic, Hyundai Motors, Kia Motors, … Južna Koreja sodi tudi med največje proizvajalke surovega železa in jekla. Črna metalurgija je pomembna osnova domače avtomobilske, strojne in ladjedelniške industrije. Močna je tudi barvna metalurgija, predvsem talilnice bakra, cinka in svinca.
Potenciala ima torej ta država dovolj, še posebej pa je za nas pomembna visoka zunanjetrgovinska menjave te države z Evropo. Naše sodelovanje s korejskimi izvozniki se v zadnjih letih lepo razvija je pa priložnosti za distribucijo korejskega blaga v Evropo še vedno veliko. Ker je osebni stik z marketinškega vidika še vedno najboljši smo v sredini januarja obiskali južnokorejske poslovne partnerje. Predsednik uprave Bojan Brank, Alen Kramberger in Tomaž Martin Jamnik so na šestdnevnem obisku v Južni Koreji obiskali najpomembnejše proizvajalce, izvoznike in logiste, jim predstavili novosti v pristanišču ter možnosti za distribucijo blaga preko Kopra. Ob vrnitvi iz Koreje so se ustavili tudi v Maleziji in se sestali z vodstvom pristaniške uprave Port Klang, ki je naše »sestrsko« pristanišče od leta 2006. Obiskali smo tudi družbo Infinity Logistics, ki predstavlja Luko Koper v JV Aziji.