Skladno z Navodil za indekse, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike, je odbor za indekse Ljubljanske borze dne 3.3.2009 opravil redno revizijo indeksov SBI20 in SBI TOP. Na podlagi kriterijev, za vključitev delnic v indekse, delnica LKPG od 1.4.2009 ne bo več vključena v Slovenski blue chip indeks – SBI TOP. Vzrok za izključitev delnice LKPG iz omenjenega indeksa je neizpolnjevanje enega izmed treh kriterijev, ki jih predpisujejo Navodila za indekse, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike. V slednjih je namreč določeno, da je za vključitev v indeks SBI TOP, potrebno izpolnjevati naslednje kriterije:
  • velikost tržne kapitalizacije v prostem obtoku znaša vsaj 100 milijonov EUR,
  • povprečna absolutna dnevna velikost prometa (brez svežnjev) znaša vsaj 50.000 EUR,
  • povprečno število poslov (brez svežnjev) vsaj 10.

Luka Koper, d.d. sicer izpolnjuje zadnja dva izmed omenjenih kriterijev. Prvega kriterija, pa zaradi nizkega deleža delnic v prostem obtoku, ne izpolnjuje. Vzrok temu je specifična lastniška struktura družbe, kjer delež prostega obtoka delnic znaša zgolj 29,56%. Prav tako na neizpolnjevanje omenjenega kriterija vpliva trenutno gibanje tečaja delnice LKPG, ki pa tesno sledi gibanju indeksa SBI 20. Izključitev delnice Luke Koper, d.d. iz indeksa SBI TOP predstavlja zgolj administrativno tehničen poseg in nikakor ni pokazatelj uspešnosti poslovanja družbe.
Prepričani smo, da so pred kratkim objavljeni poslovni rezultati za leto 2008 ter izjemne razvojne priložnosti koprskega pristanišča jamstvo za dolgoročno in stabilno rast Luke Koper in vrednosti naše delnice.