Ob upoštevanju ekološkega onesnaženja v juniju 2005 v koprskem pristanišču zaradi izpusta nevarnih snovi in ponovitvi enakega dogodka v milejši obliki nekaj dni kasneje po prvem dogodku, ter v skladu z zahtevami predpisov o varovanju morja pred onesnaženjem, vas s tem dopisom obveščamo, da zaradi preventivnega ravnanja z namenom preprečitve morebitnih bodočih podobnih dogodkov, bo v bodoče možno v koprskem pristanišču opravljati storitev bunkeriranja (oskrba plovil z gorivom ) le pod pogojem, da bo v času teh operacij ob plovilu prisotno ekološko plovilo, ki bi morebitni izpust, ali drug vir onesnaženja preprečilo ali omejilo.

V ta namen je v koprskem pristanišču prisotno ekološko plovilo družbe CRISMARE s.r.l. (sedež družbe: Via Roma 30, Trst).

Vsako plovilo, ki ima namen bunkeriranja lahko to operacijo opravi le, če je predhodno na lastne stroške zagotovilo prisotnost omenjenega plovila.

Služba za notranjo logistiko družbe LUKA KOPER d.d., bo ob posredovanju obvestila o bunkeriranju  preverjala tudi naročilo prisotnosti ekološkega plovila za čas opravljanja operacij.
V primeru, da naročnik bunkeriranja ne bo zagotovil angažiranje ekološkega plovila, Luka Koper d.d. ne bo dovolila opravljanja operacije bunkeriranja goriva.

Pogoj, kakor navedeno v tem obvestilu, se prične brezpogojno izvajati od 16.08.2005 dalje.

Za naročilo prisotnosti ekološkega plovila se obrnite na omenjeno družbo Crismare s.r.l.
(tel.: 00 39 040 42 52 52).

Informativni cenik navedene storitve je:

    EUR/ura
     
Delavniki: 08,00 – 17,00 197,19
  17,00 – 20,00 253,48
  20,00 – 06,00 195,78
  06,00 – 08:00 253,48
     
Nedelja, prazniki: 06,00 – 17,00 195,78
  17,00 – 06,00 394,41