Luka Koper, d.d., je na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev ponovno vložila zahtevo za razširitev kotacije s preoblikovanimi delnicami, skladno z odločitvijo skupščine delničarjev z dne 19.7.2007, ki je  sprejela sklep o preoblikovanju 6.860.000 prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico v navadne delnice. S tem se je spremenilo število navadnih delnic, ki sedaj znaša skupaj 14.000.000 delnic.
Razširitev kotacije bo izvedena po sprejetju sklepa odbora za sprejem vrednostnih papirjev ter izvedbe ustreznega postopka v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD.