Programske usmeritve nove uprave Luke Koper izhajajo iz dosedanje razvojne strategije družbe in zagotavljajo nadaljevanje rasti kakovosti storitev ter graditve in vzdrževanja dobrih partnerskih odnosov z vsemi kupci in dobavitelji.

Člani uprave so sprejeli dogovor o razdelitvi delovnih področij in sicer:

Robert Časar bo poleg zastopanja družbe skrbel za razmerja z državo ter občino in odnose z javnostmi, nadalje za infrastrukturo ter investicije, pravno področje, za organizacijo in kadre ter varnost;

mag. Marjan Babič bo skrbel za področje financ in računovodstva ter revizije in za informatiko, kontroling ter nadzor kakovosti;

Aldo Babič bo imel na skrbi marketing in prodajo, predstavništva ter tržno-operativno koordinacijo med profitnimi centri;

Pavle Krumenaker bo poleg svoje osnovne skrbi za pravice delavcev in socialo, skrbel še za varovanje zdravja, varstvo pri delu, investicijsko vzdrževanje, nabavo, odnose s pogodbeniki in dobavitelji, inovacije in varovanje okolja.