Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pritožbe Luke Koper d.d. odpravilo odločbo inšpektorja za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Koper, ki je Luki Koper naložila, da odstrani gradbene odpadke, ki so nastali pri rušitvi skladišča 7 in 8 v Luki Koper in ki so odloženi za koprsko tržnico.

Ministrstvo je zadevo vrnilo v ponovni postopek Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Območna enota Koper.