Spoštovane delničarke in delničarji družbe Luka Koper, d.d.,

Kot predsednik uprave Luke Koper, d.d., ki predstavlja vašo naložbo, z veseljem ugotavljam, da so naša prizadevanja in napori v zadnjih mesecih pri uresničevanju več let čakajočih razvojnih projektov pripomogla k povrnitvi in dvigu zaupanja vseh deležnikov Luke Koper, od zaposlenih v družbi in poslovnih partnerjev, do delničarjev, kar se najbolj odraža v pospešeni rasti delnice. Od mojega prihoda na čelo Luke Koper septembra 2013, do konca februarja letošnjega leta se je delnica Luke Koper okrepila za 64% (razmerje med najnižjo in najvišjo vrednostjo delnice v tem obdobju), s čimer se je povečala tržna kapitalizacija družbe za dobrih 80 milijonov evrov. Povrnjeno zaupanje v delnico Luke Koper je vplivalo na povečano trgovanje in po petih letih so delnice Luke Koper z današnjim dnem ponovno uvrščene v osrednji borzni indeks SBI TOP.

Tudi sicer je delnica Luke Kopra na ljubljanski borzi letos dosegla eno izmed najvišjih rasti, kar je bil ne nazadnje odraz uspešnega poslovanja družbe v letu 2013. Brez slabitev zaradi zgrešenih naložb iz preteklosti bi namreč lansko leto zaključili s čistim poslovnim izidom v višini 18 milijonov evrov. Posebej pa bi izpostavil rezultate zadnjega kvartala lanskega leta, na katere sta lahko nova uprava in novi nadzorni svet aktivno vplivala, ko smo dosegli največje prihodke v zgodovini Luke Koper, in sicer kar 36,2 milijona ter poslovno leto zaključili z rekordnim skupnim pretovorom 18 milijonov ton in 600.000 TEU na kontejnerskem terminalu.

Tak rezultat se ni mogel zgoditi sam po sebi, ampak je posledica sprejetja takojšnjih kratkoročnih ukrepov za povečanje produktivnosti in učinkovitosti poslovnih procesov. Navkljub zunanjim pritiskom, ki so sledili mojemu imenovanju na mesto predsednika uprave Luke Koper, smo v nekaj mesecih uspeli obuditi že leta speče razvojne projekte in družbi zagotoviti nujno potreben zagon:

– za naložbe smo v poslovnem načrtu 2014 predvideli dobrih 37 milijonov evrov,
– s pospešenimi aktivnosti nam je uspelo v kratkem času pridobiti vsa soglasja za poglobitev bazena ob kontejnerskem terminalu, s čimer smo od Uprave RS za pomorstvo pridobili dovoljenje za povečan ladijski ugrez z 11,4 metra na 12,5 metra,
– v teku je druga faza poglobitve kontejnerske obale in v mesecu aprilu/maju bo globina prvega bazena že 14 metrov,
– začeli smo z gradnjo zaledne površine na kontejnerske terminalu za dodatnih 6.840 kvadratnih metrov skladiščnih površin,
– pripravljamo idejne rešitve za nove vhode, kar bo razbremenilo notranjo logistiko in zmanjšalo stroške investicij na tem področju,
– dvignili smo raven korporativnega komuniciranja in pospešili tržne aktivnosti ter poglobili stike z vsemi poslovnimi partnerji, doma in v tujini,
– dogradili smo informacijsko povezavo s poslovnimi partnerji,
– vnesli smo stabilnost v odnosih znotraj družbe ter izboljšali komunikacijo z vsemi deležniki,
– vzpostavili smo tesno sodelovanje in partnerski odnos z lokalno skupnostjo – danes Luka Koper resnično živi z lokalno skupnostjo, jo spoštuje in podpira ter je deležna enakega odnosa z druge strani.

V Luko Koper sem prišel z zavedanjem, da ta predstavlja ključno primerjalno prednost Slovenije, s ciljem povrniti zaupanje v družbo in razširiti zavedanje o vseh njenih potencialih za razvoj regije in države. Vesel sem, ker danes mnogi razumejo, da Luko Koper ne predstavljajo le pomoli in zaledne površine znotraj carinske ograje; Luka Koper je povsod tam, do koder nas z našimi tržišči povezuje morska in kopenska prometna in logistična infrastruktura. Prepričan sem, da se bo vrednost delnice v prihodnje še okrepila, saj so ukrepi za izboljšanje poslovanja, ki jih skupaj s sodelavci razvijamo, in naši razvojni načrti usmerjeni k rasti pretovora, povečevanju poslovnih prihodkov in večjemu dobičku.

Večkrat sem že pripomnil, da je leto 2014 leto zamujenih investicij. S tem, ko bomo izvedli planirane naložbe, bomo tudi izpolnili zaveze, ki smo jih dali poslovnim partnerjem. Ti so nam že čestitali za smele načrte in dosežene rezultate na področju poglabljanja kontejnerske obale, saj pomeni za ladjarje in Luko Koper vsak dodaten centimeter globine 160 ton dodatnega tovora. Na podlagi že povečanega dovoljenega ugreza lahko vsaka kontejnerska ladja pripelje in odpelje dodatnih 3600 kontejnerskih enot, s čimer smo zadovoljili ključne potrebe naših poslovnih partnerjev, na katere so že leta čakali.

Spoštovane delničarke in delničarji, morda je moj način dela nekoliko nekonvencionalen. Vsekakor je moteč za tiste, ki so predolgo živeli v coni udobja, kar je načenjalo razvojne potenciale Luke Koper. Zagotovo sem človek, ki razmišlja in deluje izven ustaljenih okvirjev, kar mi omogoča, da se ne ustavim pred nobeno oviro. V Sloveniji smo se preveč navadili na krilatico »se ne da«, ki sem jo povsem črtal iz svojega slovarja in enak pristop poskušam vnesti tudi med sodelavci. Da smo na pravi poti, dokazujejo naši rezultati. 

Gašpar Gašpar Mišič 
Predsednik uprave