Spoštovana javnost!

Zaposleni v Luki Koper, d.d, in njenih hčerinskih podjetjih, izražamo zaskrbljenost in hkrati razočaranje nad obtožbami, ki se v zadnjih obdobjih sprožajo na račun Luke Koper. Menimo, da gre pri tem za sistematično rušenje ugleda družbe, kar skupaj z zamislimi o razbitju celovitosti podjetja ogroža našo socialno varnost, katero nam naše podjetje kot zaposlenim vseskozi zagotavlja. Dejansko se nam očitajo nepravilnosti že na vseh področjih našega dela – od upravljanja pristanišča do najrazličnejših segmentov poslovanja podjetja. Z agresivnostjo nekaterih medijev pa se še dodatno kazi javna podoba Luke Koper, enega najuspešnejših slovenskih podjetij, na katerega smo zelo ponosni. Dosežki Luke Koper so plod zavzetega dela in odrekanj nekaj generacij delavcev, zato so nam vsakršni poskusi njihovega izničenja povsem tuji in nerazumljivi.

Zaposleni, ki z Luko Koper vsakodnevno živimo, njeno poslovanje najdlje in najbolje poznamo, saj ga sami ustvarjamo in krojimo. Ravno zato si želimo izraziti svoje mnenje o ključnih javno izpostavljenih problematikah in na ta način preprečiti, da usoda našega dosedanjega truda in bodočnost naših delovnih mest postane žrtev političnih spletk, v škodo nam samim in našim zanamcem.

Ne vidimo realnih podlag za apetite občine in države po povečanju njihove soudeležbe pri rezultatih iz dejavnosti, ki so v glavnem odraz našega preteklega in sedanjega dela.

Za neutemeljene ocenjujemo ekološke strahove, ki zanemarjajo dejstvo, da Luka Koper že vrsto let sama investira v okoljevarstveno zaščito, da je lokacija našega pristanišča za urbana in naravna okolja v primerjavi z drugimi tovrstnimi kompleksi v svetu veliko ugodnejša in nesporno bolj urejena, ter ne nazadnje, da rezultati meritev onesnaženosti zraka dokazujejo, da živimo v eni najčistejših regij v Sloveniji. Vse to pa se odraža kot prepreka nadaljnjemu perspektivnemu razvoju koprskega pristanišča.

Ne moremo soglašati s trditvami o nepravilnostih v procesu lastninjenja, saj je bil ta izveden na pregleden način, v soglasju z vsemi pristojnimi ustanovami, in smo se ga mnogi imeli priložnost udeležiti tudi sami.

Nikakor ne moremo postavljati pod vprašaj ustreznost obstoječe organiziranosti in upravljanja našega pristanišča, saj se je to z vseh vidikov izkazalo za uspešno in visoko konkurenčno. Luka Koper pa je v obdobjih, ko je mnogo slovenskih podjetij utrpelo velike izgube ali celo izumrlo, uspela doseči zavidljive poslovne rezultate.

Neopravičeni se nam zdijo očitki o napačnih poslovnih odločitvah ter neprimernem poslovanju družbe, saj nam je ravno to poslovanje zagotavljalo redne dohodke ter druge ugodnosti nam in našim družinam. Lokalno in širše družbeno okolje pa je vseskozi prejemalo podpore in donacije, ki so zviševale raven kakovosti življenja vseh prebivalcev.

Posledice vseh sedanjih afer so lahko za nas zelo hude, saj: (1) zavajajo naše domače in tuje poslovne partnerje ter vso širšo javnost, kar zmanjšuje kredibilnost podjetja in posredno njegovo vrednost, (2) povzročajo dodatne stroške, ki se pri poslovanju podjetja v normalnih razmerah ne pojavljajo ter (3) kvarijo organizacijsko klimo in delovno vnemo, kar peša učinkovitost samih delovnih procesov.

Z vsem spoštovanjem zato vljudno pozivamo predstavnike lokalne in državne oblasti, da se zamislijo nad primernostjo svojih potez, saj kot zaposleni v Luki Koper ne moremo ostati nemočni opazovalci zadnjih dogodkov. Od organov oblasti pričakujemo:

  • spodbujanje delovanja uspešnih podjetij, med katere Luka Koper vsekakor sodi,
  • podporo dolgoročnemu razvoju koprskega pristanišča, kot strateške točke nacionalnega pomena, pri čemer se vsekakor upoštevajo potrebe urbanih in naravnih območij ter omejitve infrastrukturnih zmogljivosti in povezav (predvsem železniških) z zaledjem,
  • pomoč pri uveljavitvi naših konkurenčnih prednosti znotraj severnojadranskega bazena, kar se bo odražalo na boljšem izkoriščanju celotne slovenske transportne poti,
  • da se spoštljivo obnašajo do našega vodstva, saj to predstavlja vse nas zaposlene, ki dnevno prispevamo, da je Luka Koper podjetje nacionalnega ponosa in s priznano blagovno znamko promovira Slovenijo tudi v tujini.

Prosimo vas, da nam dopustite uresničiti našo vizijo in poslanstvo, ki sledita našim izkušnjam in izhajata iz našega dosedanjega dela:

 

Vizija: Luka Koper Vodilni pristaniški in logistični sistem za države Srednje Evrope.

 

Poslanstvo: S pristaniškimi in logističnimi storitvami, na najkrajši poti do osrčja Evrope, ponujati možnosti čim lažjega vzpostavljanja gospodarskih povezav.

Zaposleni v Luki Koper, d.d., in njenih hčerinskih podjetjih s podporo Sveta delavcev

 

Koper, 28. januar 2005