V okviru združenja severnojadranskih pristanišču NAPA smo se udeležili konference in sejma Intermodal Africa, ki je potekal od 22. do 24. oktobra v južnoafriškem Durbanu. Na konferenci je sodelovalo preko 250 udeležencev iz transportno logističnega sektorja s celega sveta. Na sejmu pa se je NAPA predstavila na samostojni stojnici s sloganom ”North Adriatic Ports – The gateway for African trade with Europe”. Stojnica je bila dobro obiskana, sestanki na temo konkurenčnosti in promocije severno jadranske transportne poti pa so se kar vrstili. 

S pristanišči Južne Afrike (posebno Cape Town, Durban, Port of Elizabeth, Port of Richards Bay) imamo iz Kopra redne kontejnerske povezave, ki pa niso direktne ampak z vmesnim prekladanjem v katerem od zbirnih pristanišč. Južno Afriko vidimo v bodoče kot pomembno potencialno tržišče na področju kontejnerjev in hitro pokvarljivega blaga. Iz Južne Afrike pa vsako leto v Koper prispe tudi preko 1,5 milijona ton razsutih tovorov.

Od 9. do 10. oktobra smo se mudili v Genovi na konferenci Mediterranean Shipping Conference. V okviru panela Ports and terminals je Andrej Cah, vodja področja trženja predstavil Luko Koper, naše logistične možnosti ter razvojne načrte. Povedal nam je, da je bilo v prispevkih različnih logističnih operaterjev izpostavljen vse večji pomen severno jadranskih pristanišč ter možnost, da se zaradi zasičenosti in drugih težav blagovni tokovi iz severnoevropskih pristanišč preusmerijo v Severni Jadran.