S podpisom pogodb je omogočeno pridobivanje gradbenih dovoljenj za izvedbo omenjenih investicij. V prvi fazi je predvidena ureditev struge ankaranskega obrobnega kanala ter gradnja mostu čez Železniško cesto in čez cesto k staremu črpališču. Ker gre za lokalne ceste, bo gradbeno dovoljenje pridobila občina, medtem ko je investitor in plačnik Luka Koper, ki bo tudi izpeljala javno naročilo.

Rekonstrukcijo severnega dela bo izpeljala ankaranskega občina, ureditev južnega dela ceste bo sofinancirala Luka Koper. Po zaključeni investiciji bo Železniška cesta širša in poplavno varna, imela bo pločnik, kolesarsko stezo, uredili bodo tudi javno razsvetljavo. Z gradbenimi deli naj bi začeli še letos.