Dne 22.9.2010 smo z družbo Primorje d.d. iz Ajdovščine podpisali pogodbo za projektiranje in izvedbo rekonstrukcije ter poglabljanje obale ob potniškem terminalu. Družba Primorje d.d. je bila izbrana z javnim razpisom, skladno z Zakonom o javnih naročilih.
 
Dela vzdolž 420 metrov operativne obale predvidevajo sanacijo obstoječe obale ter poglabljanje morskega dna do globine 10m. Družba Primorje je s projektiranjem že pričela, z delom na terenu pa bodo pričeli takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Rok za dokončanje del je 240 dni od dneva podpisa pogodbe, skupna pogodbena vrednost del pa je 1,59 milijona evrov.
 
Poglobitev in rekonstrukcija obale je ključnega pomena za razvoj potniškega terminala, saj terminal beleži prihode vedno večjih ladij, ki zahtevajo primerno ureditev obal. V prihodnji sezoni bomo tako v koprskem pristanišču pripravljeni na sprejem tudi največjih potniških križark. Hkrati pa je to dobrodošla pridobitev tudi za terminal za generalne tovore, ki bo za svoje potrebe koristil del obnovljene obale.