Luka Koper je pridobila uporabno dovoljenje za kasete 7A in 799/29. S tem je bila odstranjena zadnja prepreka za nemoten potek poglabljanja vplovnega kanala v prvi bazen ter samega prvega bazena. Vplovni kanal, ki je izven luškega akvatorija je v pristojnosti Uprave RS za pomorstvo (URSP), prvi bazen pa Luke Koper. V predelu prvega bazena sta tako danes dva sesalna bagra, italijanski Donado, ki poglablja v prvem bazenu na globino -14 ter Martin Krpan, ki izven koncesijskega območja poglablja na -15 m.