Včeraj so se na sedežu Luke Koper nadaljevali pogovori med predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Mestne občine Koper in Luke Koper glede infrastrukturnih projektov v pristanišču ter prometnih povezav pristanišča z zaledjem. Na sestanku je bila prisotna tudi nova direktorica direktorata za infrastrukturo Darja Kocjan, ki se je seznanila s ključnimi in nujnimi projekti, kot so podaljševanje pomolov in novi vhodi v pristanišče. Glede slednjega smo z vidika pridobljene dokumentacije še najbližje realizaciji novega vhoda pod viaduktom ankaranske vpadnice, kar je predvideno v okviru DPN za pristanišče, saj je večji del infrastrukture že zgrajen. Poleg tega je bil v tem času rešen tudi problem odlaganja gradbenega materiala, kar je oviralo dokončanje novega vhoda. Kljub temu bomo v Luki Koper nadaljevali tudi s projektiranjem novega vhoda pri Porscheju, koprska občina pa bo v pripravo OPPN vključila še nov vhod na koncu bertoške vpadnice.
Na sestanku je bilo govora tudi o možnosti koriščenja kohezijskih sredstev v luči nove evropske perspektive ter o možnostih podaljšanja ekonomske cone v okviru pristanišča, za kar se zavzemata tako Luka Koper kot Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.