V nadaljevanju podajamo pojasnilo k članku “Pretovor strmoglavil”, ki ga je objavil  Žurnal24 dne 18. marca 2009. 

POJASNILO:
V času, ko se vso svetovno gospodarstvo sooča s krizo, so  tudi  spremembe v luško-transportni dejavnosti neizogiben pojav. Zato je uprava Luke Koper že lani ob pripravi letošnjega letnega načrta upoštevala takšne razmere. Podatki o gibanju luškega pretovora v mesecu februarju, ki jih navaja članek, pa lahko zavedejo nepoučenega bralca.  Nihanja, zlasti sezonska ali mesečna, so se v naši panogi bolj ali manj intenzivno pojavljala tudi v letih konjunkture. Tako lahko npr. samo ena zamujena ladja v določenem mesecu spremeni mesečni izid ladijskega pretovora. Zato je bolj realen podatek o prvih dveh mesecih letošnjega leta, v tem času je skupni pretovor dosegel 89 % lanskega, v primerjavi z načrtovano količino pa je bil večji za 4,7 %. Ob tem pa imamo pri nekaterih blagovnih skupinah celo večji promet kot lani, zlasti pri tekočih tovorih, sipkih tovorih in pri lesu. Tu se izkazuje pozitiven učinek tega, da se naše pristanišče ni specializiralo, da sprejemamo vse vrste tovorov in se lahko izpad pri eni blagovni skupini vsaj deloma kompenzira s povečanjem pri drugih. Sicer pa Luka Koper ne opravlja le storitev ladijskega pretovora ampak številne druge vrste storitev, kar v končni fazi pomeni, da je edino merilo uspešnosti ustvarjen prihodek.
Trditev, da so bile finančne rezerve Luke Koper porabljene za nekoristne in nepotrebne naložbe, pa je povsem nesmiselna. Luka Koper je lani za naložbe namenila 171 milijonov evrov, od tega je kar štiri petine namenila izključno pristaniški dejavnosti.S tem smo povečali bilančno vsoto družbe za 23 %. Vse to so dolgoročne naložbe, v skladu s strokovno utemeljenimi, verificiranimi in potrjenimi razvojnimi plani in strategijo. Trenutno krizo še bolj kot mi občutijo nam bližnja konkurenčna pristanišča, pa vendar se v vseh teh lotevajo velikih razvojnih naložb. Kajti enako kot mi se zavedajo, da bo kriza prej ali slej minila in da bo tedaj v prednosti tisti, ki bo z ustreznimi zmogljivostmi in ponudbo pripravljen na obdobje nove konjunkture.