V prilogi objavljamo stavkovne zahteve stavkajočih in stališča uprave Luke Koper. Iz teh odgovorov je jasno razvidno, da razlogov za stavko ni. Prav tako je jasno razvidno, da je uprava ponudila vrsto rešitev, da do stavke ne bi prišlo. Varnostna problematika, ki jo stavkajoči tako pogosto izpostavljajo, skorajda ni omenjena v stavkovnih zahtevah. Naša družba je pod nenehnim nadzorom različnih inšpekcijskih služb in do zdaj ni bilo nikoli ugotovljeno, da bi bila varnost pri delu v pristanišču problematična, kaj šele da bi bilo potrebno zaradi tega sprožiti stavko.
 
Izjave za medije predstavnikov stavkajočih so na stopnji čiste demagogije: degradirani delavci, nevarni delovni pogoji. A lahko govorimo o degradaciji delavcev v družbi, ki ima eno najbolj ugodnih kolektivnih pogodb za delavce, kjer so plače nad slovenskim povprečjem, kjer zaposleni redno vsako leto dobijo 13. plačo, regres, dodatke za delovno uspešnost, kje nismo niti za cent znižali ne plač ne števila zaposlenih v času gospodarske krize, čeprav so nam upadli tako pretovor kot prihodki.
 
Tega se ostali zaposleni, ki jih je več kot članov sindikata žerjavistov dobro zavedajo. Drugi sindikat v podjetju se je celo javno opredelil proti stavki. Ti ljudje vidijo, v kakšnem stanju je slovensko gospodarstvo danes. Zavedajo se, koliko naporov smo vsi skupaj vložili, da bi družbo potegnili iz ene največjih kriz v njeni zgodovini in to brez odpuščanj, brez zniževanja plač, brez zmanjševanja socialne varnosti zaposlenih.
 
Prioriteta uprave je v tem trenutku ta, da poskušamo kar se da zmanjšati škodo našim strankam in omogočiti varne delovne razmere ljudem, ki si želijo delati. Dobili smo namreč številne informacije in pritožbe ljudi, da jih šikanirajo in celo grozijo s fizičnim napadom. To je nedopustno in tega ne bomo dovolili. Tudi v primeru pogodbenih delavcev ne. Tudi tem bomo zagotovili varnost v pristanišču.
 
Potrebno je sicer ločiti med stavko žerjavistov in spontanim protestom pod pogodbenih delavcev, kar sta dva različna problema.  V Luki razumemo stisko teh delavcev, vendar na tem področju imamo omejene pristojnosti in pričakujemo od njihovih delodajalcev, naših pogodbenih partnerjev, da bodo v dobro sodelovanja rešili medsebojne probleme. Z naše strani smo poskrbeli, da vsebujejo vse nove pogodbe z izvajalci pristaniških storitev tudi člen, ki od njih zahteva spoštovanje delovno pravne zakonodaje.
 
V gospodarski družbi ima vsak zaposleni svojo vlogo v delovnem procesu. Družbo vodi uprava in ne sindikat. Socialni dialog da, vendar brez izsiljevanja in groženj. Prosimo vas za razumevanje in za podporo aktivnostim uprave, ki želi enkrat za vselej stabilizirati razmere v podjetju in vam omogočiti nemotene pogoje za delo.