Poljski v zadnjih letih namenjamo čedalje več pozornosti, saj je trg, ki na področju logistike ponuja še veliko priložnosti. Od leta 2012 smo zato v Krakovu, Wroclawu, Katowicah in Varšavi organizirali že več promocijskih dogodkov, da bi povečali prepoznavnost transportne poti preko koprskega pristanišča. 15. maja 2018 smo se tako vrnili v Wroclaw, kjer smo približno 100 poljskim udeležencem – skupaj z 18 logističnimi podjetij iz Slovenije – podrobno predstavili zmogljivosti in povezave, ki jih lahko ponudimo. Čeprav ima Poljska kar nekaj svojih konkurenčnih pristanišč, z zadovoljstvom opažamo, da se pretovor preko Kopra povečuje in je v lanskem letu dosegel približno 20.000 kontejnerskih enot, povečuje se tudi število avtomobilov in železovih proizvodov.