Uprava družbe je s 1. aprilom 2010 imenovala mag. Franko Cepak na funkcijo pooblaščenca za varstvo okolja. Opravljala bo naloge s področja varovanja okolja opredeljene v 30. členu Zakona o varstvu okolja.