Danes, dne 17.10.2007 ob 10.27 uri, so  trije delavci podjetja Silva Bračko s.p. iz Zgornje Kungote prerezali varnostno verigo na vratih ograjene carinske cone Luke Koper med stebroma številka 1146 in 1147. Tako so  nasilno vstopili na območje carinske cone in pri tem niso upoštevali opozorila delavca varnostne službe Luke Koper, da vstopanje v carinsko cono ureja posebni predpis.  Prek območja carinske cone so s kamionom in delovnim strojem Samsung odšli do mesta, kjer je bila postavljena premostitev razbremenilnega kanala, kateri se izteka v tretji luški bazen. Z uporabo gradbenega stroja so razrušili betonsko povozno površino premostitve in njene podporne nosilce.

Po izjavi prisotnega gradbenega inšpektorja sta bila nasilni vstop in rušenje izvedena na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe odločbe gradbenega inšpektorja, ki je bila izdana 30.5.2007 in zoper katero je v teku pritožbeni postopek. S porušitvijo objekta je bila storjena škoda v višini približno 100.000 evrov. Škoda, ki bo nastala zaradi onemogočenega dostopa do tovorov (avtomobilov) ki jih Luka Koper skladišči na tem območju, pa še ni ugotovljena. Trenutno je tem območju uskladiščenih blizu 2000 avtomobilov, ki bodo odpremljeni v doglednem času.