Na območju pristanišča prihaja do pogostih kršitev prometnih predpisov, in s tem do ogrožanja življenja ljudi in premoženja. Med najpogostejšimi kršitvami sta uporaba prenosnega telefona med vožnjo in vožnja brez uporabe varnostnega pasu. 

Uporaba prenosnega telefona med upravljanjem vozila ali stroja je nedopustna in z zakonom prepovedana, saj vpliva na zbranost voznika med vožnjo in posledično na reakcijski čas. 

Opažamo tudi, da mnogi vozniki, ki vstopajo na območje pristanišča med vožnjo ne uporabljajo varnostnih pasov. Na podlagi analiz nesreč, ki so se zgodile na območju pristanišča ugotavljamo, da bi uporaba varnostnih pasov preprečila večino telesnih poškodb.  

Pravilnik Luke Koper o notranjem redu nedvoumno določa, da na območju koprskega pristanišča, čeprav ni javna površina, veljajo tudi nacionalni predpisi, torej tudi predpisi s področja varnosti v cestnem prometu. 

Vse udeležence v prometu, ki se odvija na območju koprskega pristanišča zato pozivamo, da s spoštovanjem predpisov in varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih.