Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. se je na seji dne 26.8.2011 seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Luka Koper v obdobju januar – junij 2011.

V prvem polletju 2011 je Luka Koper pretovorila 8.363.443 ton blaga, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Največjo rast pretovora beleži pri kontejnerjih, avtomobilih in tekočih tovorih.

Poslovni prihodki so v prvih šestih mesecih leta 2011 dosegli vrednost 71,7 milijona evrov in so v primerjavi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta višji za 9,5 milijona evrov ali za 15 odstotkov. Rast poslovnih odhodkov, ki so znašali 58,5 milijona evrov, je zaostajala za rastjo poslovnih prihodkov, kar je povečalo dobičkonosnost poslovanja. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je tako znašal 13,2 milijona evrov in je bil za 74 odstotkov večji od doseženega v obdobju januar – junij 2010. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 26,6 oziroma 6,1 milijona evrov več od doseženega v enakem lanskem obdobju.

Skupina Luka Koper je poslovanje v prvem polletju 2011 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 3,4 milijona evrov. Brez opravljene slabitve finančne naložbe v družbo Intereuropa d.d. bi znašal čisti poslovni izid 9,1 milijona evrov. Celotno poročilo o poslovanju v prvem polletju najdete tukaj.