Skupina Luka Koper je v prvem letošnjem četrtletju po nerevidiranih podatkih dosegla 44,8milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 12 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je znašal 12,8 milijona evrov. Čisti dobiček skupine je dosegel 10,5 milijona evrov in je bil 39 odstotkov večji od lanskega.

 Skupina Luka Koper

 januar – marec 2015

januar – marec 2014

Indeks 15/14

Iz izkaza poslovnega izida (v evrih)

 

 

 

Čisti prihodki od prodaje

44.848.943

39.976.290

112

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

12.788.621

9.257.938

138

Poslovni izid iz poslovanja pred

amortizacijo (EBITDA)

19.597.443

16.075.905

122

Poslovni izid iz financiranja

-652.288

-955.653

68

Poslovni izid pred davki

12.478.082

8.516.892

147

Čisti poslovni izid

10.483.923

7.552.165

139

Iz izkaza denarnih tokov (v evrih)

 

 

 

Naložbe

3.255.646

8.583.852

38

Ladijski pretovor (v tonah)

 

 

 

Ladijski pretovor (v tonah)

5.019.717

4.881.043

103

 

Blagovne skupine (v ton)

januar – marec 2015

januar – marec 2014

Indeks
15/14

Generalni tovori

379.015

442.070

86

Kontejnerji

1.892.111

1.597.226

118

Avtomobili

200.054

167.979

119

Tekoči tovori

738.314

629.538

117

Sipki in razsuti tovori

1.810.223

2.044.230

89

SKUPAJ

5.019.717

4.881.043

103

 

Blagovne skupine (v kosih)

januar – marec 2015

januar – marec 2014

Indeks
15/14

Kontejnerji – v TEU

192.596

162.037

119

Avtomobili –  kosov

135.577

114.324

119