Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Skupine in matične družbe v obdobju januar – marec 2013. Celotno poročilo je dostopno tukaj.

Glavni poudarki iz poslovanja Skupine Luka Koper v prvih treh mesecih letošnjega leta: 

(v evrih)
jan – mar 2013
jan – mar 2012
Indeks
2013/2012
Iz izkaza poslovnega izida
 
 
 
Poslovni prihodki
37.010.668
35.413.133
105
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
6.264.353
4.690.461
134
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
13.306.138
11.624.221
114
Poslovni izid iz financiranja
-877.786
-1.607.284
55
Poslovni izid pred davki
5.386.567
3.083.177
175
Čisti poslovni izid
4.651.741
2.562.729
182
Ladijski pretovor (v tonah)
4.483.269
4.357.369
103