Kot izhaja z ocene poslovanja matične družbe in skupine Luka Koper, s katero se je v petek, 16.12.2016 seznanil nadzorni svet družbe, bo ladijski pretovor v tem letu dosegel 22 milijonov ton, kar je šest odstotkov več od doseženega ladijskega pretovora v letu 2015. Pretovor kontejnerjev je v letu 2016 ocenjen na 844.000 TEU, pretovor vozil pa bo predvidoma dosegel 739.500 enot. Skupina Luka Koper bo leto 2016 zaključila s čistimi prihodki od prodaje v višini 199,5 milijona evrov, kar je osem odstotkov več od doseženih čistih prihodkov od prodaje v letu 2015 in dva odstotka več od načrtovanega. 

Nadzorni svet je na isti seji podal tudi soglasje k poslovnemu načrtu matične družbe in skupine za leto 2017. V prihodnjem letu tako načrtujemo povečanje ladijskega pretovora za štiri odstotke na 22,8 milijona ton. Rast pretovora bo vplivala tudi na povečanje čistih prihodkov od prodaje. Ti bodo na ravni skupine znašali 215,4 milijona evrov, kar je osem odstotkov več od ocene za tekoče leto. EBITDA bo znašal 82,6 milijona evrov, kar je devet odstotkov več glede na oceno za leto 2016. Načrtovani dobiček bo znašal 47,5 milijona evrov oz. devet odstotkov več od ocene za letos.