Glede na trenutne svetovne razmere in gospodarske napovedi za leto 2022 bo družba Luka Koper v letu 2022, glede na oceno za leto 2021, dosegla za 9 odstotkov višje čiste prihodke od prodaje in za 3 odstotke višji ladijski pretovor. Rast pretovora je načrtovana na vseh blagovnih skupinah.

Pretovor kontejnerjev bo, glede na načrt za leto 2022, za 3 odstotke višji (merjeno v kontejnerskih enotah TEU) glede na oceno za leto 2021. S tem bo koprsko pristanišče predvidoma ohranilo primat med pristanišči v Jadranu. Pričakujemo, da bo na poslovanje v letu 2022 še vedno vplivala nestanovitnost v ladijskih povezavah in neredni prihodi ladij, ki smo ji bili priča že v letu 2021. Svetovna avtomobilska industrija je zaradi pandemije ena najbolj prizadetih panog. V letu 2022 pričakujemo ponovno rast prodaje avtomobilov kot posledica okrevanja gospodarstva. V letu 2022 načrtujemo za 4 odstotke višji pretovor vozil, glede na oceno za leto 2021 in ohranitev primata med sredozemskimi lukami.

Za leto 2022 je Luka Koper pripravila načrt naložb, s katerim bo sledila ciljem iz strateškega načrta. Ključni investicijski projekti v letu 2022 bodo vezani na povečevanje zmogljivosti kontejnerskega terminala (zaključek podaljšanja južnega dela prvega pomola in postavitev dveh novih kontejnerskih dvigal), gradnja dodatnih skladiščnih površin za pretovor avtomobilov in povečanje skladiščnih zmogljivosti in operativnih pogojev za pretovor generalnega blaga, začetek gradnje novega kamionskega terminala in nabava opreme. Skupina Luka Koper bo prihodnje leto za naložbe namenila 70 milijonov evrov oz. 32 % več kot je ocenjeno za leto 2021.