Skupina Luka Koper je po nerevidiranih podatkih letošnje polletje zaključila s 108 milijoni evrov čistih prihodkov od prodaje, ker je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ob tem je Skupina ustvarila 27,4 milijona evrov čistega dobička oz. 15 odstotkov več kot ob lanskem polletju. 

Skupni ladijski pretovor je dosegel 11,9 milijona ton oz. 6 odstotkov več, pri čemer so največjo rast zabeležili kontejnerji (+11 %) ter tekoči tovori (+11 %). Nekoliko se je zmanjšal obseg ladijskega pretovora avtomobilov (-2 %), predvsem zaradi izpada prometa zaradi političnih razmer v Turčiji, kljub temu pa je družba uspela to deloma nadoknaditi s posli na ostalih trgih. Zmanjšal se je tudi segment generalnih tovorov (-11 %), predvsem zaradi manjših količin lesa zaradi nestabilnih razmer v severni Afriki in Bližnjem vzhodu in zaradi splošnega trenda kontejnerizacije, pri katerem se povečuje delež blaga, ki se ga zaradi nižjih stroškov prevaža v kontejnerjih.

V obdobju od januarja do junija 2017 je bilo za naložbe namenjenih 29,4 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot lani in odstotek nad poslovnim načrtom. Večina naložb je bila usmerjenih v kontejnerske zmogljivosti kot so nova RMG dvigala, terminalski vlačilci ter urejanje novih in obstoječih skladiščnih površin s ciljem izboljšanja notranje logistike. V navedenem obdobju se je skladno s povečanjem prometa povečalo tudi število zaposlenih v Skupini Luka Koper in sicer za 35 zaposlenih. S tem se nadaljuje trend zaposlovanja zadnjih treh let, ko je družba v povprečju zaposlila na letni ravni po 50 novih sodelavcev. 

Celotno poslovno poročilo za obdobje januar – junij 2017 je dostopno na tukaj.