V okviru evropskega projekta ITS Adriatic multi-port gateway*, v četrtek, 15. novembra 2015 potekal posvet na temo enotnega okna. Pripravila ga je Luka Koper v sodelovanju z Upravo RS za pomorstvo (URSP). Obveznost vzpostavitve nacionalnega enotnega okna na področju pomorskega prometa nalaga EU direktiva št. 65 iz leta 2010 vsem državam članicam. Ta pravi, da mora najkasneje od 1. 6. 2015 dalje izmenjava podatkov med ladjo in državnimi organi potekati v elektronski obliki izključno skozi eno točko, kar bo v praksi pomenilo, da se bodo podatki o prihodu ladje najavljali le enkrat. EU se je za ta korak odločila v želji, da poenostavi in pospeši postopke v pomorskem prometu in s tem poveča konkurenčnost evropskih pristanišč. Direktivo smo v slovenski pravni red prenesli letos septembra z Uredbo o formalnostih poročanja v pomorskem prometu, le-ta pa določa, da projekt enotnega okna v naši državi koordinira URSP, v pripravo pa bodo vključeni še carina, policija, fitosanitarna, zdravstvena in veterinarska inšpekcija.

Na današnjem posvetu sta o dosedanjih aktivnostih na področju enotnega okna v Sloveniji spregovorila Miran Bordon iz URSP in Lojze Zupančič iz Carinske uprave RS, Roeland van Bockel iz nizozemskega ministrstva za infrastrukturo in promet pa je predstavil izkušnje nekaterih evropskih držav ter pričakovanja Evropske komisije.

Posveta se je udeležilo okoli 50 slušateljev, med temi predvsem člani koprske pristaniške skupnosti – pomorski agenti, ponudniki IT rešitev, predstavniki URSP, policije, carine ter inšpekcijskih služb.

*ITS Adriatic multi-port gateway je prvi skupni projekt združenja severno-jadranskih pristanišč NAPA. Izbran je bil na letnem razpisu programa TEN-T – Motorways of the Sea v letu 2010. Iz tega evropskega vira je sofinanciran v višini 50%. Cilji projekta so poleg izboljšav in razvoja informacijsko-komunikacijskih sistemov posameznih pristaniških skupnostih tudi izgradnja skupne IKT platforme.