Danes je Luka Koper pričela z rušenjem skladišč št 7 in 8, ki stojita na lokaciji bodočega potniškega terminala. Po prvotni varianti naj bi stari objekt ostal in bi ga le prilagodili novi namembnosti, vendar se je ta možnost izkazala za predrago in tudi sicer težko izvedljivo. Zato je bila sprejeta odločitev o postavitvi povsem nove zgradbe, ki bo že od temeljev dalje ustrezala potrebam novega potniškega terminala in spremljajočih dejavnosti.

Stara zgradba je nastala ob samem začetku delovanja Luke Koper koncem petdesetih let prejšnjega stoletja. Postavila jo je takratna Uprava silosov in skladišč Ljubljana. Prvotna oznaka objekta je bila Tranzitno skladišče I in II. Neto površina dvoetažnega skladišča znaša 5.321 m2 , prvi tovor v njem pa je bil sladkor, pripeljan s Kube. Le nekaj let po izgradnji je Uprava skladišče prodala podjetju Centroprom iz Beograda, ki ga je uporabljalo do leta 1998, tedaj pa je vse svoje objekte na območju pristanišča prodalo Luki Koper. Delni lastnik zgornje etaže skladišča je takrat postalo še podjetje Sintesi Pen, ki je v teh prostorih izdelovala pisala in druge pisarniške potrebščine. Ko se je pričela uresničevati zamisel o vzpostavitvi potniškega terminala na tej lokaciji, pa je Luka Koper zgornjo etažo leta 2007 odkupila in je tako postala edini lastnik objekta.

Gradbeno dovoljenje za rušenje starega objeta je ministrstvo za okolje in prostor izdalo 20. avgusta letos. Za izdajo dovoljenja so bila pridobljena vsa predpisana soglasja. Objekt tlorisnih dimenzij 21,2 x 112,5 m se v skladu s tem dovoljenjem lahko povsem poruši s tem, da se ohranijo temelji in sistem globokega temeljenja.

Rušitev bo izvedlo podjetje Peter Podržaj s.p., ki bo moralo poskrbeti za kar 10.000 m3 odpadnega gradbenega materiala, poleg tega pa še za 26 ton železa oziroma jekla in 5 km raznih žic oziroma kablov. Rok za dokončanje rušenja in odvoz vsega odpadnega materiala je 75 dni od pričetka. Dela se bodo sicer prilagajala prihodom potniških ladij, ki bodo privezana v neposredni bližini gradbišča.

Letos bomo tako gostili okoli 60 ladij, ki bodo v Koper pripeljale približno 20.000 obiskovalcev. Gre za manjše, vendar bolj prestižne ladje uglednih svetovnih ladjarjev. Prihodnje leto pa pričakujemo prihod 80 večjih ladij, zato naj bi se število gostov podvojilo.

Za potniški terminal, ki bo zrasel na mestu porušenih skladišč, je izdelana idejna zasnova in je v teku postopek za pridobitev potrebnih dovoljenj. Skladno s terminskim planom, naj bi z gradnjo začeli v začetku prihodnjega leta, tako da bi lahko terminal predali namenu že konec prihodnjega leta oziroma do začetka sezone 2010.

Luka Koper bo objekt zgradila z lastnimi sredstvi. Republika Slovenija bo odkupila tisti del novega objekta, ki bo namenjen za potrebe Uprave RS za pomorstvo,  na terminalu pa bo mesta tudi za ostale službe, kot sta carina in policija. Investicija vredna približno 10 milijonov evrov predvideva tri etažno stavbo, manjši hotel in kongresni center, restavracijo in vse ostale spremljevalne dejavnosti.