Jadran Luin, generalni direktor Direktorata za pomorstvo in mag. Aldo Babič, namestnik predsednika uprave družbe Luka Koper, d.d. sta danes podpisala Dogovor o programu aktivnosti za gradnjo objekta pomorskega potniškega terminala.

Luka Koper bo objekt zgradila z lastnimi sredstvi. Po končani izgradnji bo pripravila načrt etažne delitve, ki bo podlaga za ureditev lastninsko pravnih razmerij  na objektu in  vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Republika Slovenija bo od družbe Luka Koper odkupila tisti del novega objekta, ki bo namenjen za potrebe Uprave RS za pomorstvo,  kar bo urejeno s posebno pogodbo. Tisti del objekta, ki bo namenjen ostalim službam, kot sta carina in policija, pa bosta podpisnici uredila razmerja v okviru koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo in družbo Luka Koper.

Sestavni del podpisanega dogovora je tudi terminski plan aktivnosti, po katerem je predviden začetek rušenja skladišč7 in 8 (stavba ob sedanjem potniškem terminalu) avgusta ali septembra letos. Gradnja novega objekta potniškega terminala naj bi se začela januarja prihodnjega leta, dokončan in predan v uporabo pa bo predvidoma decembra 2009. Investicija vredna približno 10 milijonov evrov predvideva tri etažno stavbo, manjši hotel in kongresni center, restavracijo in vse ostale spremljevalne dejavnosti.