Ugodna geografska pozicija pristanišča, ki bi lahko predstavljalo vstopno točko za izvoz oblačil iz Bangladeša v zaledne trge Srednje in Vzhodne Evrope, najkrajša transportna pot in s tem povezani nižji stroški ter zelena in okolju prijazna destinacija. Vse to so prednosti Luke Koper, ki bi lahko prek redne linije neposredno povezalo Koper z bangladeškim pristaniščem Chattogram.

Z desne proti levi: Wahid Salam, častni konzul Slovenije v Bangladešu; Mitja Dujc, vodja področja komerciale; Borut Šemrl, predstavnik Luke Koper na Madžarskem; Faruque Hassan, predsednik BGMEA; Miha Groznik, častni konzul Bangladeša v Sloveniji.

Po podatkih Eurostata so evropske države v letu 2020 iz držav zunaj EU uvozila za 69 milijard evrov vrednih oblačil. Bangladeš je bil z 18-odstotnim deležem druga največja država (ki ni članica EU), pred njim se je uvrstila le Kitajska (30-odstotni delež).

Bangladeš je tudi eden izmed hitreje rastočih farmacevtskih izvoznikov. Trenutno izvažajo zdravila v več kot 151 držav po vsem svetu, med drugim tudi v srednjeevropske države.