Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja
Povpraševanje za izvajanje storitev kontrole blaga na PC Evropski energetski terminal in PC Terminal za sipke tovore.
 
Luka Koper vse zainteresirane ponudnike storitev kontrole poziva, da svoje ponudbe pošljejo na naslov Luka Koper, d.d., Služba za odnose z javnostmi, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.